Sint RafaŽl kerk

Secretariaat

Het secretariaat is de spil in het contact tussen de parochianen, de Sint RafaŽlkerk, de locatieraad, de werkgroepen en het pastoresteam.
Een belangrijke functie van het secretariaat is het beheer van het ledenbestand van de parochie. En in deze tijd, waarin privacy voorop staat, is dat bijhouden een zaak geworden tussen parochiaan en kerk. Zij is daarom heel sterk afhankelijk van de interesse en de instelling van de mensen die in het parochiegebied wonen.
Daarom hoopt onze administratie dat u wijzigingen in woonadres en/of samenstelling van het huishouden zelf wilt doorgeven aan het secretariaat.

Het secretariaat wordt bemenst door vrijwilligers.
Iedere werkdag is er iemand aanwezig tussen 10:00 uur en 12:00 uur om u zo goed als mogelijk te helpen.
Dit kan zijn door:
* antwoord te geven op uw vragen over kerk en/of parochie
* informatie te verstrekken bij zaken betreffende ziekte en overlijden
* afspraken te maken rond doop, huwelijk, jubilea, mis-intenties, ziekencommunie
* afspraken te maken voor een bezoek van een pastor of een lid van de bezoekersgroep.
* informatie te geven over bezorging en kopij van/voor ons contactblad
* informatie te geven over de actie Kerkbalans
* gegevens te noteren bij opname in ziekenhuis, verzorgings- of verpleeghuis, verhuizing
* informatie te geven over verhuur van ruimtes
* kortom: door u hoe dan ook te helpen

Het secretariaat van de Sint RafaŽlkerk is gevestigd in de pastorie van de kerk aan de Lichtenberchdreef 4, bij de watertoren. Als u buiten deze uren contact zoekt kan dit uitsluitend via de telefoon. U kunt uw vraag of bericht inspreken in het antwoordapparaat.
Dit wordt iedere dag afgeluisterd, waarna adequate actie wordt ondernomen.
Telefoonnummer van het secretariaat is : 030 261 1252
Uiteraard kunt u het secretariaat ook via een email om informatie vragen of gegevens verstrekken, zoals misintentie, adreswijziging, etc.

secretariaat

© 2011 Mijn-eigen-website.nl