Sint RafaŽl kerk

De Heilige Geest kerk

In voorgaande eeuwen, zelfs nog in het begin van de vorige eeuw, werd er veel geld en energie gestopt in de bouw van een kerk, een Godshuis. Een kerkgebouw was meestal het markantste gebouw in een stad of een dorp. Kosten nog moeite werden bespaard voor de buitenkant en voor de binnenruimte. Kerken werden hoog en van binnen rijk versierd met prachtige priesterkoren, gebeeldhouwd of met veel houtsnijwerk. In de tijd dat de kerken werden gebouwd in Overvecht kon dat niet meer en moest een kerk voor een goede prijs worden gebouwd.

Daarom was het goed dat als bouwpastoor kapelaan C. van Schadewijk was benoemd. Vůůr zijn benoeming in Overvecht was hij toegevoegd aan bouwpastoor Jongerius in Zutphen. Deze was in de bouwperiode getroffen door een hartaanval, waardoor veel van het werk door kapelaan van Schadewijk gedaan moest worden. Met al deze kennis aan boord ging hij voortvarend te werk.
Al snel was er een voorlopig kerkbestuur gevormd en kon men de toekomstige parochianen reeds van enige informatie voorzien. Als architect was de heer Joh. Dresmť uit Driebergen aangetrokken, en deze kwam al snel met tekeningen. De aannemer werd de firma Welling uit Didam.
De kerk zou 700 zitplaatsen krijgen.

De grond kon na overleg met de gemeente verkregen worden en was al snel daarna bouwklaar.
Al in november 1965 ging een kennismakingsbrief uit, waarin o.a. werd meegedeeld dat deze nieuwe parochie zou worden gewijd aan de H. Geest. De haast fanatieke inzet werd beloond, want een jaar later, op 26 december 1966, kon door Deken Harmelink de hoeksteen worden gelegd, met de tekst "Gefundeerd en geworteld in de liefde". De pastorie was toen al in een vergevorderd stadium, want de pastoor wilde zo snel mogelijk tussen de parochianen wonen. Tot dan toe woonde hij aan de Vechtdijk op een zolderkamer.
De bouw ging voorspoedig, en zo kon de kerk acht maanden na het leggen van de hoeksteen in gebruik worden genomen. Begin juli 1967 gingen de uitnodigingen de deur uit voor de plechtige ingebruikneming op zondag 30 juli 1967 door Zijne Eminentie Bernardus Kardinaal Alfrink, met daarna de eerste Eucharistieviering.

Na enkele jaren was er behoefte aan een wat kleinere gebedsruimte. Daardoor, maar ook door de hoge brandstofprijzen, ontstond het plan de Mariakapel te bouwen. Na wat ideeŽn en schetsen op papier gezet te hebben, werd weer architect Dresmť ingeschakeld. Die vond het een zeer interessant project, vooral omdat het de bedoeling was om in ieder geval het interieur van de kerk zo min mogelijk geweld aan te doen. Door de inspanning van verschillende vrijwilligers en een weinig inbreng van buitenaf, werd de klus geklaard.

Pastor C. van Schadewijk, bouwpastoor, had al snel versterking gekregen van kapelaan H. Revenberg. Deze was vooral bekend en geliefd bij de jeugd. Hij vertrok in 1980 naar Houten, waar hij zelf pastoor werd. Pastor C. van Schadewijk bleef ook pastoor van deze kerk na het bereiken van de 65 jarige leeftijd. Pas eind november 1996 heeft hij, samen met zijn huisgenote, afscheid genomen van onze parochie. Hij was toen 76 jaar.

Voor geheel Overvecht was toen een pastoraal team in het leven geroepen dat per 1 januari 1997 zou beginnen.
Pastor Adri Verweij nam daarin deel voor 30% (in de praktijk werd dit meer, de rest van zijn tijd was bestemd voor het Seniorenpastoraat). Hij ging wonen in de pastorie aan de Lichtenberchdreef.
In juni 1997 werd Mevr. G. van Liebergen aangesteld als pastoraal werkster in dat team, en werd de eerst-aanspreekbare pastor voor de H.Geest parochie.
Eind 2002 vertrok pastor Adri Verweij naar Odijk.

Wat niet onvermeld mag blijven is het gegeven dat de H.Geest kerk zo ongeveer vanaf 1990 ook gebruikt werd als de kerk waar vele Polen hun eucharistie kwamen vieren. Zij deden dat op de eerste en de vierde zondag van de maand, na afloop van Ďonzeí zondagse viering. Dat zijn ze ook blijven doen toen het de kerk werd van de St. RafaŽl parochie, maar heden ten dage vieren zij er iedere zondag hun eucharistie.

kerken

© 2011 Mijn-eigen-website.nl