Sint RafaŽl kerk

Locatieraad

De locatieraad regelt, binnen het kader van het huishoudelijk reglement, het beleidsplan en de begroting, de praktische gang van zaken op een locatie.
Hieronder wordt de dagelijkse zorg voor het gebouw verstaan.
De precieze verdeling van taken is in onderling overleg vastgesteld en op papier vastgelegd. Regelmatig zal evaluatie van taakinhoud en taakomvang plaatsvinden.
De locatieraad is geen pastoraal inhoudelijke raad, maar schept de voorwaarden om pastorale activiteiten te laten plaats vinden.
Hiertoe is samenwerking met centraal bestuur van de Ludgerusparochie, de pastoraatsgroep en werkgroepen vereist.

Voorzitter Vacature
Secretaris dhr. R. Gadella locatieraad@sint-rafael.nl
Penningmeester dhr. P.L.W. Bovelander penningmeester@sint-rafael.nl
Lid dhr. J.W. van de Bildt janvandebildt@live.nl
Lid dhr. L.A.J.P. Vermeulen bl.vermeulen@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

organisatie

© 2011 Mijn-eigen-website.nl