Sint RafaŽl kerk

Geloof

Op deze pagina laten we jullie kennis maken met allerlei gebeurtenissen en mededelingen die te maken hebben met jullie geloof. En dat in de breedste manier.
Als je wat mist dat er ook in zou moeten staan, email dat dan naar de webmaster

De Wereld Jongeren Dagen


Er is een nieuwe datum gevonden voor de Wereld Jongeren Dagen op Ameland!

Dit weekend voor jongeren (15-30 jaar) zou eerst plaatsvinden
van 14 tot en met 16 januari 2022.
Maar vanwege de corona maatregelen moest dit worden uitgesteld.
De Wereld Jongeren Dagen vinden nu plaats
van vrijdag 29 april tot en met zondag 1 mei.
Meer informatie is hier te lezen.
De bedelaar en Martinus

7 november 2021 hebben we in onze kerk de Martinusdag gevierd.
In een sobere vorm vanwege corona.
Wat deze morgen toch iets bijzonders gaf was dat enkele jongeren voor de viering een klein stukje opgevoerd hebben waarin het verhaal van Martinus die zijn mantel deelde met een bedelaar werd uitgebeeld op een mooie manier.
Maar wat gebeurde er daarna met die bedelaar?
Misschien wel iets als hier te lezen is.


Het Eucharistisch jaar

Vaak zijn we geneigd om onszelf centraal te stellen Ė alsof alles draait om ons en onze drukke agendaís. Maar Jezus geeft ons een andere kijk op het leven. Hij leert ons vertrouwen op Gods liefde, die overal aanwezig is. Dankzij Jezus mogen we zonder haast en angst door het leven gaan, want Hij leeft met ons mee! Om deze boodschap over te brengen aan kinderen, heeft het Centrum voor Parochiespiritualiteit (CPS) een poster gemaakt. De poster brengt heel het liturgisch jaar in beeld, met Jezus als Ďlevensboomí in het midden. Op deze poster kun je goed zien hoe het kerkelijk jaar er uit ziet. seizoenen en belangrijke feestdagen.
Er is ook een mooi filmpje gemaakt met kinderen van de Utrechtse Gerardus Majellaparochie. Daarin vertellen CPS stafmedewerker Tim Schilling en Marjet over de poster.


Indeling Eucharistieviering

De Eucharistieviering, ook wel H. Mis genoemd, bestaat uit 4 onderdelen :

A. Openingsritus
B. Dienst van het Woord
C. Dienst van het Altaar
D. Slotritus.Openingsritus
Binnenkomst van de priester - de mensen gaan staan, uit eerbied voor Degene die hij door zijn wijding uiteindelijk vertegenwoordigt en symboliseert (Christus).
Begroeting van het altaar en de gemeenschap - officiŽle begroeting in de naam van God.
Schuldbelijdenis - belijdenis aan God van fouten en een bewust zich op God richten als de Liefdevolle en Barmhartige.
Het Kyrie (Kyrie eleison) - gebed om ontferming.
Openingsgebed - de priester bidt het openingsgebed. Dan gaan de mensen zitten om te luisteren.

Dienst van het Woord
Eerste lezing uit het Oude Testament.
Tussenzang.
(zondags) Tweede Lezing.
Hierna staat men op voor het Alleluia en de Evangelielezing.
Evangelielezing door priester.
Acclamatie. Hierna gaan de mensen zitten om te luisteren naar de Preek.
Preek - Dit is een toelichting die de priester geeft op de lezingen.
Voorbeden - De lector leest enkele beden voor kerk en wereld. De priester bidt afsluitend.

Dienst van het altaar
In de Eucharistieviering, gaat het om het offer. Brood en Wijn zijn hierin tekenen van de bereidheid zichzelf te geven, in navolging van en in verbinding met de zelfgave van Jezus aan het kruis. De priester en de gelovigen gaan ter Communie, dat wil zeggen 'nemen Christus tot zich in de gedaante van brood en wijn'. Via een ritueel worden Lichaam en Bloed van Christus geacht op mystieke wijze aanwezig te zijn in hostie en wijn.
Bereiding van de gaven en Gebed over de gaven.
Eucharistisch gebed.
Sanctus.
Anamnese met de instellingswoorden.
Offergebed.
Onze Vader (Pater Noster).
Vredeswens (Ritus Pacis).
Agnus Dei (Broodbreking).
Communie (Communio) van geestelijken en gelovigen.

Slotritus
Wegzending en zegen - heenzending van de door de viering toegeruste gelovigen.De Kruisweg

Jullie kennen allen het verhaal van de lijdensweg van Jezus, de Kruisweg. Daarin maak je mee hoezeer Jezus, en dus God, van de mensen hield. Jezus had er zelfs zijn leven voor over. Als je deze tocht op een heel mooie manier wilt meemaken, -- klik dan hier

Jozefjaar 2021


Heilige Jozef, bruidegom van Maria,

strek uw vaderlijke bescherming over ons uit.

U bezit de macht de meest onmogelijke dingen mogelijk te maken.

Help ons, op school, in het gezin en overal waar wij komen.

Laat ons u volgen en steeds meer bij Jezus zijn. Amen

Misdienaarsdag 2019

Liefst 230 misdienaars en acolieten namen op 21 september deel aan de Tarcisiusdag van het Aartsbisdom Utrecht. Dat waren er zoín 100 meer dan vorig jaar oktober; net als toen was het een prachtige zonnige dag. De misdienaarsdag startte met een processie naar de kathedraal, waar kardinaal Eijk hoofdcelebrant was tijdens de Eucharistieviering. Na de lunch splitste de groep zich op in acht deelgroepen die elk twee activiteiten deden: een actief spelelement en een inhoudelijke quiz.
Als je meer wilt weten kijk dan op de website van het aartsbisdom -- Klik hier

...terug

logo