Sint RafaŽl kerk

FinanciŽn

Het directe financiŽle beheer van de locatie is in handen van onze penningmeester, die deel uit maakt van het locatiebestuur. Het zijn van penningmeester van een parochie of locatie houdt meer in dan alleen maar een kasboek bijhouden. Zo houdt de penningmeester zich onder andere bezig met de actie Kerkbalans, moeten de tegoeden op een professionele wijze worden beheerd, wordt aandacht besteed aan de verhuur van de ruimtes van de kerk, en dient er beleid te worden gemaakt waarbij ook naar de toekomst wordt gekeken. Uiteraard wordt dit beleid gemaakt door het gehele bestuur.

Door velen wordt nog steeds gedacht dat de kerk geld genoeg heeft. Helaas, was dit maar het geval. Zoals alles tegenwoordig veel geld kost is ook het instandhouden van een gezonde geloofsgemeenschap een dure aangelegenheid. Het geld dat hiervoor nodig is moet door de parochianen en mensen die zich aangesproken voelen bijeen gebracht worden. Dat komt dus uit vrijwillige bijdragen.
Bronnen van inkomsten zijn de actie Kerkbalans, collectes, donaties (weinig) en giften. Diverse van deze mogelijkheden kunnen voor u aantrekkelijker worden door fiscale mogelijkheden. Informatie daarover is te verkrijgen via de Belastingdienst, maar ook de penningmeester kan u informeren.

Kerkbalans

Jaarlijks, in de eerste maanden, wordt via de Actie Kerkbalans aan iedere parochiaan van 18 jaar en ouder een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de instandhouding van de eigen geloofsgemeenschap. Geen enkele geloofsgemeenschap kan zonder een goede financiŽle basis. Het salaris van de pastores, kosten benodigd voor de erediensten, verlichting en verwarming, aflossing schulden kerkgebouw, het onderhoud van kerkgebouw en pastorie, het drukwerk, de benodigde materialen voor werkgroepen en anderszins: allemaal zaken die ieder jaar weer terugkomen. Doordat de kosten in de loop der tijd behoorlijk gestegen zijn en de deelname aan de actie Kerkbalans ieder jaar iets daalt (ook een landelijke trend), wordt het voor de geloofsgemeenschappen, ook de onze, ieder jaar weer moeilijker de eindjes aan elkaar te knopen. Wij hopen dan ook dat het lezen van dit stukje u inspireert daar eens wat langer bij stil te staan. Denkt u eens in wat het zou betekenen als de kerk uit uw directe omgeving weg zou zijn! Voor vragen betreffende de Actie Kerkbalans, kunt u altijd contact opnemen met het parochiesecretariaat.

Wilt u op enige andere wijze bijdragen aan onze geloofsgemeenschap, dan kan dat door een storting op de bankrekening ervan. Er zijn twee banknummers:
     Stortingen voor de Kerkbijdragen graag op nummer
                          NL61 INGB 0009 6891 25 t.n.v. St. Rafaelkerk
     Alle andere bijdragen naar nummer
                          NL84 RABO 0364 2857 29 t.n.v. St. Rafaelkerk
     en daar bij vermelden wat het doel is van de storting

kerkbalans

Actie Kerkbalans

© 2011 Mijn-eigen-website.nl