Sint RafaŽl kerk

Pastoraatsgroep

Naast de Locatieraad is een tweede groep in het leven geroepen, de pastoraatsgroep geheten.

In tegenstelling tot vroeger staat de pastoor of een pastoraal werk(st)er of diaken niet meer in het centrum van de parochie. Zij krijgen een gespecialiseerde opdracht binnen een pastoraal team voor het gehele parochiesamenwerkingsverband. In plaats van die ene persoon in het centrum is er een groep parochianen, die deze centrumfunctie overnemen. Dat is de pastoraatsgroep, die mag rekenen op begeleiding, inspiratie en toerusting door het pastoraal team.
Iedere locatie, kerk, heeft een pastoraatsgroep. De taakverdeling kan verschillend zijn per locatie. In iedere parochie is er een lid dat de werkzaamheden en activiteiten van de pastoraatsgroep coŲrdineert.

Taken pastoraatsgroep
De pastoraatsgroep draagt er mee zorg voor dat het werkplan van de plaatselijke geloofsgemeenschap wordt uitgevoerd. De pastoraatsgroep fungeert daartoe als contact en als zichtbaar aanspreekpunt in en voor de plaatselijke geloofsgemeenschap. Zij koppelt hetgeen in de geloofsgemeenschap leeft terug naar het pastoraal team.
De pastoraatsgroep stemt in overleg met andere betrokkenen in de parochie de activiteiten in de plaatselijke geloofsgemeenschap op elkaar af.
De eindverantwoordelijkheid voor de pastorale zorg en het pastorale beleid in de parochie en de lokale geloofsgemeenschappen berust bij de pastoor, met medewerking van de andere leden van het pastoraal team.
De leden van het pastoraal team maken geen deel uit van de pastoraatsgroep.
De pastoraatsgroep bepaalt zelf de onderlinge verdeling van taken.

Dit alles in overleg en in samenwerking met de pastores en het bestuur

De nadruk binnen het werk van de Pastoraatsgroep valt op het stimuleren, ondersteunen en met elkaar in verband brengen van initiatieven en activiteiten van parochianen en werkgroepen.
Concreet betekent dit: meewerken in voorbereiding, uitvoering en afstemming van pastorale plannen en projecten. Daarnaast kan de Pastoraatsgroep ook meedenken over de situatie, visie en koers van de parochie als geheel. Op deze wijze fungeert de Pastoraatsgroep als een klankbord voor de pastoor en als denktank voor het pastorale beleid, dat gevoed blijft vanuit de praktijk.

De communicatie van de pastoraatsgroep met het pastoraal team en/of kerkbestuur geschiedt gewoonlijk via de voorzitter.

Catechese mevr. A. Scheerboom ascheerboom@versatel.nl
Diaconie mevr. C. Amo carmienamo@gmail.com
Gemeenschapsopbouw vacature
Voorzitter en Liturgie dhr. J.J. Schwartz schwar011@kpnmail.nl

 

organisatie

© 2011 Mijn-eigen-website.nl