Sint Rafaël kerk

Vormsel 2014

Zondag 15 juni ontvingen in de Sint Rafaelkerk acht kinderen van de Ludgerusparochie en één volwassene het Heilig Vormsel. Monseigneur Hoogenboom, hulpbisschop van Utrecht, diende de zalving met het Chrisma toe. Eén voor één knielden zij neer : Hedda, Naima, Mara, Ludo, Eline, Sanne, tweeling Noorani en Noeria en tenslotte Idrith. Als volwassene gaf Idrith een persoonlijk getuigenis van haar vertrouwen en geloof in God. De bisschop liet een miniatuurscheepje zien, met de drie masten van geloof, hoop en liefde. “Zo, zei hij, blaast de Heilige Geest altijd mee om jouw levensbootje de goede richting naar God op te sturen.” De kinderen spraken daarna op het altaar allemaal een persoonlijke voorbede uit. Aan deze mooie dag ging een hele voorbereiding vooraf, acht avonden in de Nicolaas-Monica en de Rafael, met Bijbellezen, samen praten, bidkransen maken en persoonlijk bidden. Een relatief grote groep ging mee naar de vormelingendag in Amersfoort. Maar met het vormselfeest is het niet afgelopen. Zondag 13 juli komen ze weer samen, werkgroep en vormelingen, op zaterdagmiddag 13 september eveneens. Maar belangrijker: het bidden en het leven (de school) gaan door, altijd geholpen en gestuurd door de Heilige Geest.
Werkgroep (Agnes, Francis, Bouchra, Gianfranco, Emily en pastor Koos)

Bekijk de foto's en geniet mee.

...terug

logo