Sint RafaŽl kerk

Pauselijke onderscheiding

Tijdens de feestavond op 26 september 2008 heeft de vice-voorzitter van het parochiebestuur Mies Driehuis de versierselen opgespeld behorende bij de Pauselijke onderscheiding voor haar 40 jaren activiteit op muzikaal gebied in onze parochie.
De secretaris van het parochiebestuur had daarvůůr de onderstaande reden van aanbeveling voorgelezen:

Dames en heren,
Het parochiebestuur vraagt uw aandacht voor het volgende:

De St Gregorius vereniging N.S.G.V. is een onderdeel van het Aartsbisdom Utrecht dat zich bezighoudt met alle muzikale zaken binnen de Katholieke kerken in Nederland. Personen die zich in enig opzicht gedurende langere tijd verdienstelijk hebben gemaakt voor m.n. het muzikale gebeuren binnen een parochiegemeenschap kunnen bij die Gregorius vereniging worden voorgedragen voor een kerkelijke onderscheiding.

Het parochiebestuur heeft gemeend ťťn van onze parochianen voor te moeten dragen voor zo'n onderscheiding. Hierbij de redenen van aanbeveling:

Binnen onze parochie, St RafaŽl (voorheen H.Geest), Lichtenberchdreef 4 te Utrecht is vanaf het begin van de oprichting in 1966, mevrouw Mies Driehuis actief betrokken bij het muzikale gebeuren van de parochie. Beperkte in eerste instantie haar inzet zich tot het in voorkomende gevallen begeleiden van het gemengd koor op orgel of piano, al snel werden onder haar leiding de stempartijen van de dames ingestudeerd, waardoor de repetitietijd aanzienlijk werd verkort.

Tijdens langdurige ziekte perioden van Jan Kurver, destijds onze organist en dirigent, en later na zijn overlijden, heeft zij meerdere malen de algehele leiding van het koor op zich genomen.

De laatste 10 jaar verzorgt mevrouw Driehuis het invullen van de liedkeuzen voor de zaterdagse vieringen en begeleidt zij deze ook twee keer in de maand. Verder draagt zij in noodgevallen zorg voor de muzikale verzorging bij uitvaarten. Dit ondanks het feit dat haar gezichtsvermogen ernstig is verminderd en zij de respectabele leeftijd van 80 jaar inmiddels is gepasseerd. Ook is zij nog altijd actief in verpleeghuis Rosendael in Utrecht, waar zij de zondagse vieringen begeleidt en op maandag samen met vrijwilligers een zangmiddag verzorgt voor de bewoners. Ook verzorgt ze regelmatig de muzikale begeleiding tijdens kerkdiensten in zorgcentrum Huis aan de Vecht in Utrecht.

Het bestuur van de St RafaŽl parochie heeft haar daarom met plezier voorgedragen voor een onderscheiding, t.w. het gouden ereteken behorende bij 40 jaar dienstbaar zijn.

Mies, het is een grote eer je namens het parochiebestuur en de parochianen deze onderscheiding te mogen overhandigen.

...terug

 

 

fotos

© 2011 Mijn-eigen-website.nl