Sint RafaŽl kerk

Pinksteren 2018

Eerste Pinksterdag is er om 10.00 uur een plechtige eucharistieviering in onze kerk. Denk aan de gewijzigde aanvangstijd.
En ook is het al enkele jaren een traditie dat in het park naast de Rafaelkerk op de eerste Pinksterdag een oecumenische viering plaats vindt. Het is dit jaar een lustrumviering, want het is de 5e keer dat dit gebeurt. Deze viering begint om 12.30 uur en wordt gehouden met alle kerken (Rooms-katholiek, Protestant, Leger des Heils, Evangelisch en Broedergemeente). Maar dit jaar niet alleen de lokale Nederlandse kerken, maar ook enkele buitenlandse kerkgemeenschappen, zoals de katholieke Polen, de Iraanse Farsi-christenen en de Eritrees Orthodoxe en Eritrees Evangelische christenen. Dus met allerlei talen en volken. Zo wordt concreet gerealiseerd wat in de Bijbel (Handelingen van de Apostelen) staat: ďDe Heilige geest daalde neer over de apostelen. En een menigte van allerlei talen en volken was getuige van het wonder dat plaats vond, dat ieder de Boodschap verstond in eigen taal.Ē

Om een indruk te krijgen van de oecumenische viering in het park volgen na het tekstgedeelte enkele foto's van de viering van vorig jaar.

Ook tweede Pinksterdag is een bijzondere dag. Dan is er een plechtige eucharistieviering , om 9.30 uur, samen met de Poolse geloofsgemeenschap. Celebrant is Mgr. Woorts. Hij zal tijdens de viering een aantal Poolse jongeren het sacrament van het H. Vormsel toedienen.

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    ...terug

 

 

logo

© 2011 Mijn-eigen-website.nl